Ценовник за сервисни услуги за велосипеди

КОМПЛЕТЕН СЕРВИС 1000 ден.
ОСНОВЕН СЕРВИС 500 ден.
ЗАМЕНА НА ГАРНИТУРА 250 ден.
ЗАМЕНА НА ПОГОН 200 ден.
ЗАМЕНА НА ВЕРИГА 200 ден.
ЗАМЕНА НА ЖИЦА И ЦЕНТР 150 ден.
ЦЕНТРИРАЊЕ НА БАНДАЖ 100 ден.
ЗАМЕНА НА ЗАБЧАНИК 200 ден.
ЗАМЕНА НА КОЛ ЗА СЕДЛО 150 ден.
ЗАМЕНА НА КОЧ. ПО ТРКА 250 ден.
ЗАМЕНА НА МЕНУВАЧ 200 ден.
ЗАМЕНА НА ПАК. ПО ТРКА 250 ден.
СЕРВИС НА АМОРТИЗЕР 1000 ден.
СЕРВИС НА АМОРТИЗЕР 2000 ден.
СОСТАВУВАЊЕ НА ВЕЛОСИП 2000 ден.
ЗАМЕНА НА ГЛИЦЕРИН ТРК 600 ден.
ПЕРЕЊЕ НА ВЕЛОСИПЕД 200 ден.
ЗАМЕНА НА СЕДЛО 150 ден.
РАБОТНА РАКА ЕДЕН ЧАС 800 ден.
ЗАМЕНА НА ПЕДАЛИ 100 ден.
ЗАМЕНА НА КОШУЛИЦА 1М 50 ден.
ЗАМЕНА НА РАЧКИ ЗА КОЧ 300 ден.
ЗАМЕНА НА САЈЛА 200 ден.
ЗАМЕНА НА СТЕМ 250 ден.
МОНТАЖА НА ВИЛУШКА 600 ден.
МОНТАЖА НА КИЛОМЕТРАЖА 150 ден.
НУЛТИ СЕРВИС НА ВЕЛОСИ 700 ден.
ЗАМЕНА ДЕЛ. РАМ НА РА 1500 ден.
ПЛЕТЕЊЕ НА ТРКАЛО 600 ден.
ПОДЕСУВАЊЕ НА БРЗИНИ 200 ден.
ПОДЕСУВАЊЕ КОЧ. ПО ТРК 200 ден.
ЗАМЕНА НА ПАКНИ ПО ТРК 200 ден.
ЗАМЕНА НА ЗАДНА ОСОВ. 300 ден.
ЗАМЕНА НА ПРЕДНА ОСОВ. 200 ден.
Back to Top
X